Genel Bilgiler

yzv_logo

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bilimsel alanı özellikle Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi, Matematik ve İstatistik temel mühendislik ve bilim dallarına dayanmaktadır. Bu dalların çevresinde, yapay zeka, hemen hemen tüm bilim ve mühendislik disiplinleri ile etkileşim içindedir. Örneğin, yapay zeka bilimi disiplinler arası uygulama alanları Sağlık ve Tıp, Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik, Hesaplamalı Kimya ve Fizik, İşletme, Endüstri, Enerji, Elektrik-Elektronik, Kontrol ve Otomasyon, Makina, İmalat, Uçak-Uzay, Atmosfer ve Yer Bilimleri gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinde yapay zeka ile bağlantılı olarak bilgisayar ağları, bilgisayarla görü, deprem tahmini, doğa-esinli hesaplama, doğal dil işleme, makine öğrenmesi, paralel ve dağıtık bilgi işleme, veri madenciliği, yapay zeka ve robotik, tarımsal izleme ve bilgi sistemleri, biyoinformatik, yazılım modellemesi ve analizi alanlarında eğitim ve araştırmalar yapılmaktadır.

İçinde bulunduğumuz yılın Haziran ayında YÖK tarafından onaylanan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği lisans programının eğitim dili 100% İngilizce olup 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren programa yeni öğrenciler kabul edilecektir. 

Bölümden mezun olacak öğrenciler Yapay Zeka ve Veri Mühendisi ünvanını alacaklardır. Mezunlar, akademik çalışmalarına üniversite, yüksek teknoloji enstitüleri veya araştırma merkezlerinde devam edebilecekleri gibi kariyerlerini veri yoğun çalışan kamu veya özel sektör kuruluşlarında da sürdürebileceklerdir. Bilişim, finans, bankacılık, sağlık, eğitim hizmetleri, savunma sanayi, enerji, telekomünikasyon gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların bilgi teknolojileri, veri analizi ve karar destek bölümlerinde istihdam edilebileceklerdir.