Workflows

SEK 08-01-02-01.01 Mal_Hizmet Alımı
SEK 08-01-02-01.02 Sürekli Görev Yolluğu Ödeme
SEK 08-01-02-01.03 Geçici Görev Yolluğu Ödeme
SEK 08-01-02-01.04 Telefon Faturalarının Ödenmesi
SEK 08-01-02-02.01 Taşınır Giriş Süreci
SEK 08-01-02-02.02 Taşınır Hurdaya Ayırma
SEK 08-01-02-02.03 Devir Yolu ile Gelen Taşınır İşlemi
SEK 08-01-02-02.04 Taşınır Yılsonu Sayımı
SEK 08-01-02-03.01 Maaş Ödeme
SEK 08-01-02-03.02 Jüri Üyeliği Ödemesi
SEK 08-01-02-03.03 Maaş Farkları Ödeme
SEK 08-01-02-03.04 Kadrolu Personel Sigorta
SEK 08-01-02-03.05 Yabancı Uyruklu Maaş Ödeme
SEK 08-01-02-03.06 Ek Ders Ödeme
SEK 08-01-02-03.07 Kıst Maaş Ödeme Süreci
SEK 08-01-02-03.08 Çocuk Yardımı
SEK 08-01-02-04.01 Bitirme Tasarım Projesi Süreci
SEK 08-01-02-04.02 Burs İşlemleri Süreci
SEK 08-01-02-04.03 ÇAP Kredi Düşürme Süreci
SEK 08-01-02-04.04 ÇAP,Yandal,Yatay Geçiş Kontenjanlarının Belirlenmesi Süreci
SEK 08-01-02-04.05 Çeşitli Öğrenci Etkinlikleri Görev Süreci
SEK 08-01-02-04.06 Danışman Atanması Süreci
SEK 08-01-02-04.07 Ders Başarı Değerlendirme Süreci
SEK 08-01-02-04.08 Ders Planlarının Güncellenmesi Süreci
SEK 08-01-02-04.09 Ders Programları Hazırlama Süreci
SEK 08-01-02-04.10 Dersin Ön Koşullarının Güncellenmesi Süreci
SEK 08-01-02-04.11 Dikey Geçiş Kabul İşlemleri Süreci
SEK 08-01-02-04.12 Erasmus Süreci
SEK 08-01-02-04.13 Gözetmen Görevlendirme Süreci
SEK 08-01-02-04.14 Harçsız Pasaport Süreci
SEK 08-01-02-04.15 İzin Süreci
SEK 08-01-02-04.16 Kredi Artırımı Süreci
SEK 08-01-02-04.17 Mazeret Sınavı Talebi Süreci
SEK 08-01-02-04.18 Mezuniyet (Diploma) Töreni Süreci
SEK 08-01-02-04.19 Öğrenci Disiplin Soruşturması Süreci
SEK 08-01-02-04.20 Öğrenci Temsilcisi Seçimi Süreci
SEK 08-01-02-04.21 Özel Öğrenci (Başka bir Yükseköğretim Kurumu Öğrencisi) Süreci
SEK 08-01-02-04.22 Özel öğrenci (İTÜ öğrencisi) Süreci
SEK 08-01-02-04.23 Sınav Sonucuna İtiraz Süreci
SEK 08-01-02-04.24 Staj İşlemleri Süreci
SEK 08-01-02-04.26 Yatay-Dikey Geçiş İntibak İşlemleri Süreci
SEK 08-01-02-04.27 Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kabulü Süreci
SEK 08-01-02-04.28 Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanı Belirleme Süreci
SEK 08-01-02-05.01 Yardımcı Doçentler Görev Süresi Uzatım Süreci
SEK 08-01-02-05.02 Akademik Personel Nakil İşlemleri(Geliş)
SEK 08-01-02-05.03 2547 60B Maddesi Uyarınca Atama Süreci
SEK 08-01-02-05.04 Akademik Personel Nakil İşlemleri(Gidiş)
SEK 08-01-02-05.05 Akademik-İdari Personelin Askere Gidiş İşlemleri Süreci
SEK 08-01-02-05.06 Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma İşlemleri Süreci
SEK 08-01-02-05.07 Askerlik Dönüş Süreci
SEK 08-01-02-05.08 Doğum Öncesi İzin Süreci
SEK 08-01-02-05.09 Doğum Sonrası İzin Süreci
SEK 08-01-02-05.10 Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Süreci
SEK 08-01-02-05.11 Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzin Dönüş Süreci
SEK 08-01-02-05.12 Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzin Süreci
SEK 08-01-02-05.13 Emeklilik Süreci
SEK 08-01-02-05.14 Hizmet Birleştirme Süreci
SEK 08-01-02-05.15 Hizmet Borçlanması Süreci
SEK 08-01-02-05.16 İdari Personel Nakil İşlemleri(Gidiş)
SEK 08-01-02-05.17 İdari Görev Dekan ve Yardımcıları Enstitü Müdürü ve Yardımcıları Yüksekokul Müdürü ve Yardımcıları Süreci
SEK 08-01-02-05.18 İdari Öğrenim Değişikliği Değerlendirmesi Süreci
SEK 08-01-02-05.19 İdari Personel Nakil İşlemleri(Geliş)
SEK 08-01-02-05.20 İstifa Süreci
SEK 08-01-02-05.21 Kadro Talep Süreci
SEK 08-01-02-05.22 Malulen Emeklilik Süreci
SEK 08-01-02-05.23 Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatım Süreci
SEK 08-01-02-05.24 Öğretim Elemanları Öğrenim Değişikliği Süreci
SEK 08-01-02-05.25 Öğretim Elemanlarının Başvuru ve Atama Süreci
SEK 08-01-02-05.26 Ölüm Halinde Emeklilik Süreci
SEK 08-01-02-05.27 Profesör ve Doçent Atama Süreci
SEK 08-01-02-05.28 Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Görevlendirilme Süreci
SEK 08-01-02-05.29 Hastalık-Refakat İzni Süreci
SEK 08-01-02-05.30 Maaşsız İzin Süreci
SEK 08-01-02-05.31 Yurtdışı Doktora Eğitimi Görevlendirme Süreci
SEK 08-01-02-05.32 Kısa Süreli Görevlendirme (yolluk-yevmiye) Süreci
SEK 08-01-02-05.33 Kısa Süre Görevlendirme (7 günden az yolluksuz) Süreci
SEK 08-01-02-05.34 Kısa Süreli Görevlendirme (15 güne kadar)Süreci
SEK 08-01-02-05.35 Kısa Süreli Görevlendirme (3 aya kadar)Süreci
SEK 08-01-02-05.36 Uzun Süreli Görevlendirme(3 aydan fazla)Süreci
SEK 08-01-02-05.37 Teknokent Görevlendirme Süreci
SEK 08-01-02-05.38 Misafir Öğretim Üyeleri Görevlendirme Süreci
SEK 08-01-02-05.39 İdari Personel Görevlendirme Süreci
SEK 08-01-02-05.40 Ek Ders (31. madde) Görevlendirme Süreci
SEK 08-01-02-05.41 Ek Ders (89. madde) Görevlendirme Süreci
SEK 08-01-02-05.42 Ek Ders (40a-Kurumiçi) Görevlendirme Süreci
SEK 08-01-02-05.43 Ek Ders (40a,c,d) Görevlendirme Süreci
SEK 08-01-02-05.44 Ek Ders (40b) Görevlendirme Süreci
SEK 08-01-02-05.45 Döner Sermaye (37. madde) Görevlendirme Süreci
SEK 08-01-02-05.46 Geçici Görevlendirme (38. Madde) Süreci
SEK 08-01-02-05.47 Yıllık İzin Süreci
SEK 08-01-02-05.48 Mazeret İzni Süreci
SEK 08-01-02-06.01 Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Kararları Süreci
SEK 08-01-02-07.01 Gelen Evrak Süreci

 


Faculty Junk Maintenance Committee
Faculty Junk Maintenance Committee

Res. Asst. Tacettin Ayar
Res. Asst. Tacettin Ayar
Res. Asst. Tacettin Ayar
Res. Asst. Tacettin Ayar

Öğretim Üyesi Başvurularını Değerlendirme
ÇAP Komisyonu
ÇAP Komisyonu
Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu