Başarılar ve Ödüller


2020


 • Prof. Dr. Zehra Çataltepe Microsoft Türkiye tarafından düzenlenen Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasında Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi seçildi.

 • Prof. Dr. Hazım K. Ekenel'in 2016 yılında yayınladığı "A Comprehensive Analysis of Deep Learning Based Representation for Face Recognition" başlıklı çalışması IEEE CVPR (Conference on Computer Vision and Pattern Recognition) kapsamında son 5 yılda en çok atıf alan bildiri olup Highest Impact Award ödülüne layık görüldü.

 • Doç. Dr. Gülşen Cebiroğlu Eryiğit liderliğinde Doğal Dil İşleme (DDİ) Araştırma Grubu Avrupa Cost Aksiyonu "European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques" (enetCollect) CA16105 tarafından 2020 yılı Ocak Ayının Laboratuvarı seçildi.


2019


 • Prof. Dr. Hazım K. Ekenel 2019 Yılı IEEE Türkiye Bilim Ödülleri kapsamında Araştırma Teşvik Ödülüne layık görüldü.

 • Doç. Dr. Hazım K. Ekenel'in 2018 yılında yayınladığı "Strengths and Weaknesses of Deep Learning Models for Face Recognition against Image Degradations" başlıklı çalışması IET Biometrics'de son iki yılda yayınlanmış en yüksek etkili çalışma olması sebebiyle 2019 Premium Award for Best Paper ödülüne layık görüldü.

 • Prof. Dr. Zehra Çataltepe International Women's Entrepreneurial Challenge Foundation (IWEC) 2019 yılı ödülüne layık görüldü.

 • Doç. Dr. Berk Canberk Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Prof. Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği 2019 Yılı Akademik Öğretim Ödülüne layık görüldü.

 • Dr. Öğr. Üyesi Islem Rekik hazırlamış olduğu "How to structure and write a reserach paper?" ve "Case study: research paper deconstruction" başlıklı eğitim materyalleri ile MICCAI (Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention Society) Educational Challenge'de ikincilik ödülünü kazandı.

 • Doç. Dr. Sanem Sarıel, Doç. Dr. Berk Canberk ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tosun önderliğinde lisansüstü öğrencilerimiz Gamze Akyol ve Elif Ak ACM womENcourage 2019 konferansında "Yapay Zeka ve Refah" başlıklı hackathonda "Çalışanlar için Kişisel Rehber Robot" projesiyle takım olarak birincilik elde ettiler.

 • Doç. Dr. Hazım K. Ekenel'in TÜBİTAK TEYDEB projesi kapsamında gerçekleştirdiği "Personalized Training in Fast-Food Restaurants Using Augmented Reality Glasses" başlıklı çalışma ISET 2019'da (International Symposium on Educational Technology) En İyi Bildiri ödülüne layık görüldü.

 • Lisans öğrencimiz Şahin Olut'un Prof. Dr. Gözde Ünal rehberliğinde geliştirdiği "T1 ve T2 Kontrastlı MR Görüntüleri Kullanılarak MR Anjiyografi Görüntüleri Elde Edilmesi" isimli bitirme projesi TÜBİTAK (2242) Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Sağlık alanında İstanbul bölgesi birincisi oldu.

 • Lisansüstü öğrencimiz Elhan Biyar ve Doç. Dr. Berk Canberk'in "Flow-Based Network Tomography Agent for Software Defined Data Center" isimli çalışması SigTelCom2019'da (The 3rd International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing) En İyi Öğrenci Bildirisi ödülüne layık görüldü.

 • Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Ece Naz Sefercioğlu Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından organize edilen "Kod Ödülleri Eğitim Oyunu Geliştirme" yarışmasında Oyun Fikri kategorisinde ikinci oldu.

 • Lisansüstü öğrencimiz Sefa Eren Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tosun'un "Predicting Popularity of Open Source Projects Using Recurrent Neural Networks" başlıklı çalışması OSS2019'da (International Conference on Open Source Systems)  En İyi Bildiri ödülüne layık görüldü.


2018


 • Doç. Dr. Berk Canberk 2018 Yılı IEEE Türkiye Bilim Ödülleri kapsamında Araştırma Teşvik Ödülüne layık görüldü.

 • Doç. Dr. Hazım K. Ekenel ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 2018 yılı Araştırma Teşvik Ödülüne layık görüldü.

 • Doç. Dr. Sanem Sarıel'in akademik danışmanlığını yaptığı ve lisansüstü öğrencilerimiz Akif Güneş ve Gökhan Solak'ın Triodor Araştırma Geliştirme Yazılım Bilişim Tic. Ltd. Şti. ile birlikte geliştirmiş olduğu "TAP-Davranışsal Analize Dayanan Yeni Nesil Oyun Tasarımı Optimizasyon Platformu" başlıklı proje, TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından verilen 13. Teknoloji Ödülleri’nde Orta Ölçekli Firma Ürün Kategorisinde birinci oldu.

 • Lisans öğrencimiz Elif Ak'ın Doç. Dr. Berk Canberk danışmanlığında gerçekleştirdiği ve Medianova Bulut Bilişim firmasının katkılarıyla endüstriyelleştirilen "Konteyner Tabanlı CDN için Özelleştirilmiş İş Yükü Otomasyon Motoru" başlıklı lisans tasarım projesi TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması İstanbul Bölge Sergisi’nde birincilik elde etti.

 • Lisans öğrencilerimiz Alperen Özkan, Berk Dehrioğlu, Berkay Giriş, Birkan Denizer ve Kağan Özgün Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tosun rehberliğinde ICSE 2018 (International Conference on Software Engineering) Student Contest on Software Engineering başlıklı yarışmada ikinci oldular.

 • Lisansüstü öğrencimiz Anıl Genç ve Doç. Dr. Hazım K. Ekenel'in "Çapraz Veri Küme Kişiyi Yeniden Tanıma için İçerik Uyarlaması" başlıklı çalışması SIU 2018'de (26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı) En İyi Öğrenci Bildirisi ödülüne layık görüldü.

 • Doç. Dr. Hazım K. Ekenel Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 2018 yılı ödülüne layık görüldü.

 • Prof. Dr. Gözde Ünal rehberliğinde öğrencilerimiz Yusuf H. Şahin ve Şahin Olut'un İTÜ Vision Lab. takımı olarak katılmış oldukları Karaciğer Bölütleme Algoritmaları yarışmasında Otomatik Yöntem grubunda birinci oldular.

 • Lisansüstü öğrencimiz Elif Bozkaya ve Doç. Dr. Berk Canberk'in "WiFED: WiFi Friendly Energy Delivery with Distributed Beamforming" başlıklı çalışması INFOCOM 2018'de (IEEE Conference on Computer Communications) En İyi Bildiri ödülüne layık görüldü.


2017


 • Doktora öğrencimiz Gökhan Seçinti'nin Doç. Dr. Berk Canberk danışmanlığında geliştirdiği "A Software Defined Network Framework in 5G Wireless Systems" başlıklı doktora tezi İTÜ En Başarılı Doktora Tezleri ödülüne layık görüldü.

 • Doktora öğrencimiz Mustafa Esengün'ün yer aldığı takım Türk Havayolları'nın düzenlediği THY Travel Hackathon yarışmasında birinci oldular.

 • Lisans öğrencimiz Mehmet Aygün ve Doç. Dr. Hazım K. Ekenel'in "Exploiting Convolution Filter Patterns for Transfer Learning" başlık çalışması ICCV 2017'de (International Conference on Computer Vision) düzenlenen TASK-CV (Transferring and Adapting Source Knowledge in Computer Vision) çalıştayında Amazon şirketinin sponsorluğunda verilen Honourable Mention Award ödülüne layık görüldü.

 • Doç. Dr. Hazım K. Ekenel'in "A Computer Vision System to Localize and Classify Wastes on the Streets" başlıklı çalışması ICVS 2017'de (International Conference on Computer Vision Systemsen iyi bildiriler arasında seçildi.

 • Öğrencilerimiz Torkan Gholamalizadeh, Hossein Pourghaemi ve Ahmad Mhaish ile öğretim elemanlarımız Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce ve Dr. Jade D. Duff'ın "Sonification of 3D Object Shape for Sensory Substitution: An Empirical Exploration" başlıklı çalışmaları ACHI 2017'de (International Conference on Advances in Computer-Human Interactions) En İyi Bildiri ödülüne layık görüldü.

 • Lisans öğrencilerimiz Muhammed Aziz Ulak ve Chousein Giousouf'un yer aldığı TalCards takımı Kuvey Türk'ün düzenlediği Hackathon Dijital Bankacılık Yazılım Proje Yarışmasında birinci oldular.


2016


 • Doç. Dr. Hazım K. Ekenel Bilim Kahramanları Derneği tarafından 2016 yılı Genç Bilim İnsanı ödülüne layık görülen 6 genç bilim insanından biri oldu.

 • Lisans öğrencilerimiz Burak Buğrul, Burak Yalçınkaya ve Besim Ongun Kanat'ın Bofstrogonof ismiyle takım olarak katıldıkları uluslararası IEEEXtreme 24-saat programlama yarışmasında Türkiye'de 44 takım arasında birinci, dünyada 2114 takım arasından ise elli ikinci oldular.

 • Lisansüstü öğrencimiz Mine Yasemin ve Yrd. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce'nin "Reduction of Dental Anxiety and Pain in Children using Robots" başlıklı çalışması  ACHI 2016'da (International Conference on Advances in Computer-Human Interactions) En İyi Bildiri ödülüne layık görüldü.

 • Lisans öğrencimiz Anıl Özen ve Doç. Dr. Sanem Sarıel'in "Tango Müziğinden Otomatik Tango Koreografisi Sentezi" başlıklı çalışması SIU 2016'da (IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı) En İyi Görsel Sunum Bildiri Ödülü alanında üçüncü oldu.

 • Lisans öğrencimiz Ali Tuğrul Balcı, Yrd. Doç. Dr. Ömer Sinan Saraç danışmanlığında katıldığı sbv IMPROVER Systems Toxicology Computational Challenge başlıklı yarışmada birinci oldu.

 • ​​​Öğrencilerimiz Gökhan Özbulak ve Esam Ghaleb ile Doç. Dr. Hazım K. Ekenel ICB 2016'da (International Conference on Biometrics) düzenlenen ICB-RW (International Challange on Biometric Recognition in the Wild) yarışmasında birinci oldular.


2015


 • ​​​Doç. Dr. Hatice Köse: An Assistive Humanoid Robot System for Teaching Sign Language, 2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Workshop on Assistance and Service Robotics in a Human Environment, Hamburg-Germany, October 2015 (Davetli Konuşmacı).

 • ​Yrd. Doç. Dr. Sanem Sarıel: Robots learn they can not afford in every context, The 17th International Conference on Advanced Robotics (ICAR 2015), Workshop on Robot Learning, Istanbul-Turkey, July 2015 (Davetli Konuşmacı).

 • ​Yrd. Doç. Dr. Gülşen Cebiroğlu Eryiğit: Parsing Web2.0 Language and Sentiment Analysis - The case of Turkish, 2015 International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS), Workshop on Emotion and Sentiment in Social and Expressive Media, Istanbul-Turkey, May 2015 (Davetli Konuşmacı).

 • ​IEEEXtreme 24-Saat Programlama Yarışması'nda ilk 100'e giren NULLSociety Takımı: Besim Ongun Kanat, Burak Buğrul ve Burak Yalçınkaya, Ekim 2015.

 • Arda İnceoğlu (diğer yazarlar: Melodi Deniz Öztürk, Mustafa Ersen ve Sanem Sarıel): World Modeling for Tabletop Object Construction, International Workshop on AI and Cognition (AIC 2015), Torino-Italy, September 2015.

 • Tuğçe Bilen (diğer yazar: Berk Canberk): Binary Context Tree based Middleware for Next Generation Context Aware Networks, IEEE 3rd International Conference on Future Internet of Things and Cloud (IEEE FiCloud), Rome-Italy, August 2015.

 • Hasan Kaya (diğer yazar: Gülşen Eryiğit): Using Finite State Transducers for Helping Foreign Language Learning, Association for Computational Linguistics (ACL), Beijing-China, July 2015.

 • Tuğba Pamay (diğer yazarlar: Gülşen Eryiğit, Kübra Adalı, Dilara Torunoğlu-Selamet ve Umut Sulubacak): Annotation and Extraction of Multiword Expressions in Turkish Treebanks, North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL), Colarado-USA, June 2015.

 • Tuğba Pamay (diğer yazarlar: Umut Sulubacak, Dilara Torunoğlu-Selamet ve Gülşen Eryiğit): The Annotation Process of the ITU Web Treebank, North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL), Colarado-USA, June 2015.


2014


 • ​Kübra Ayvaz, Ercan Kurtarangil (diğer yazar: Berk Canberk): A Relay-based Coverage Area Model for Optimal Connectivity in Vehicular Networks, IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (IEEEBlackseaCOM), Chisinau-MOLDOVA, June 2014. Bu yayına IEEE Explore üzerinden erişilebilir.


2013


 • ​​Müge Erel, Yusuf Ozcevik (diğer yazar: Berk Canberk): A Topology Control Mechanism for Cognitive Smallcell Networks Under Heterogeneous Traffic, IEEE 14th International Symposium and Workshops on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (IEEE WoWMoM) , Madrid-SPAIN, June 2013. Bu yayına IEEE Explore üzerinden erişilebilir.

 • ​Zemre Arslan, Arda Alemdaroglu (diğer yazar: Berk Canberk): A Traffic-Aware Controller Design for Next Generation Software Defined Networks, IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (IEEEBlackseaCOM), Batumi-GEORGIA, July 2013. Bu yayınaIEEE Explore üzerinden erişilebilir.


2012


 • ​Mert Tepe (diğer yazar: Serkan Türkeli): What Makes an Organization Intelligent?, Yeditepe International Research Conference on Business Strategies (YIRCOBS), 2012, İstanbul. Bu yayının özetine buradan erişilebilir.


2011


 • ​Elektrik Mühendisleri Odası Proje Yarışması Mansiyon Ödülü. Chasan Kioutsoukmoustafa:Medikal Görüntülerin 2 ve 3 Boyutlu Olarak Görselleştirilmesi.

 • ​IBM Yazılım Akademisi Dördüncülük Ödülü. Emre Gözen, İbrahim Onuralp Yiğit, Mehmet Sinan Toktay, Yakup Özden: Çevrimiçi Ulusal Oylama.

 • ​A. Çağatay Yüksel, M. Melih Karcı (diğer yazar: A. Şima Uyar): Automatic Music Generation Using Evolutionary Algorithms and Neural Networks. International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 2011, İstanbul. Bu yayına IEEE Explore üzerinden erişilebilir.


2010


 • ​Cisco Üniversite Ödülü: Alper Alimoğlu


2009


 • ​​IBM Yazılım Akademisi Birincilik Ödülü. Beytullah Topçu, Şuheda Toker, Ömer Şahin Karaman, Fatih Çoşkun: GSM Tabanlı Uzaktan İzleme ve Faturalama.

 • ​Elektrik Mühendisleri Odası Proje Yarışması "En Uygulanabilir Proje Ödülü". İsmet Özcan Zeytinci: Servis Odaklı Mimari Tabanlı Gezgin Yer Belirleme Sistemi.

 • ​Elektrik Mühendisleri Odası Proje Yarışması "Değerlendirme Kurulu Destek Ödülü". Dilek Üstünalan, Neşe Erden: 3 Boyutlu Medikal Görselleştirme.

 • ​Atakan Aral (diğer yazarlar: B. Şenliol, Z. Çataltepe): Feature Selection for Collective Classification, ISCIS 2009, Eylül 2009, Kıbrıs.


2008


 • ​Barış Şenliol (diğer yazarlar: G. Gulgezen, L. Yu, Z. Cataltepe): Fast Correlation Based Filter (FCBF) with a Different Search Strategy, poster presentation at ISCIS 2008 Conference, Ekim 2008, İstanbul, Türkiye.


2007


 • ​Microsoft .NET Proje Yarışması Birincilik Ödülü. Can Kayacan, Erman Oral, Murat Bilici:Pare.NET. Bu projenin web sitesine http://parenet.spaces.live.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Elektrik Mühendisleri Odası Proje Yarışması Birincilik Ödülü. Cem Başar Çayıroğlu, Mehmet Pekmezci, Elif Kaya: Uzaktan Kopyala-Yapıştır. Bu proje, birinciliği Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Murat Kalender'in Ders Çizelgeleme Programı projesiyle paylaşmıştır.

 • Ali Keleş (diğer yazar: Ş. Uyar): A Differential Evolution Approach for the Unit Commitment Problem, International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Aralık 2007, Bursa, Türkiye.

 • Ahmet Çetinkaya: Regular Expression Generation Using Grammatical Evolution, Genetic and Evolutionary Computation Congress (GECCO), Undergraduate Student Workshop, Temmuz 2007, Londra, İngiltere.

 • Alp Emre Kanlıkılıçer, Ali Keleş (diğer yazar: Ş. Uyar): Experimental Analysis of Binary Differential Evolution in Dynamic Environments, Genetic and Evolutionary Computation Congress (GECCO), Temmuz 2007, Londra, İngiltere.

 • Ali Keleş: Binary Differential Evolution for the Unit Commitment Problem, Genetic and Evolutionary Computation Congress (GECCO), Undergraduate Student Workshop, Temmuz 2007, Londra, İngiltere.

 • Yakup Turan (diğer yazarlar: Z. Çataltepe, F. Kesgin): Türkçe'de Daha Kısa Kök Kullanarak Doküman Sınıflandırma, IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Haziran 2007, Eskişehir, Türkiye.

 • Eser Aygün (diğer yazar: Z. Çataltepe): An Improvement of Centroid-Based Classification Algorithm for Text Classification, International Conference on Data Engineering (ICDE), Workshop on Data Mining and Business Intelligence, Nisan 2007, İstanbul, Türkiye.


2006


 • Elektrik Mühendisleri Odası Proje Yarışması Mansiyon Ödülü. Tuğba Akbal, Gül Nildem Demir, Alp Emre Kanlıkılıçer, Merve Can Kuş, Fatma Hülya Ulu: Active Appearance Model-based Facial Composite Generation with Interactive Nature-Inspired Heuristics.

 • İbrahim Cevizci (diğer yazarlar: M. Erol, S. Oktuğ): Analysis of Multi-Player Online Game Traffic Based on Self-similarity, Proceedings of 5th ACM SIGCOMM Workshop on Network and System Support for Games (Netgames 06), Ekim 2006, Singapur.

 • Tuğba Akbal, Gül Nildem Demir, Alp Emre Kanlıkılıçer, Merve Can Kuş, Fatma Hülya Ulu(diğer yazarlar: B. Kurt, Ş. Uyar): Active Appearance Model-Based Facial Composite Generation with Interactive Nature-Inspired Heuristics, International Workshop on Multimedia Content Representation, Classification and Security (MRCS), Eylül 2006, İstanbul, Türkiye.

 • Tuğba Akbal, Fatma Hülya Ulu: Interactive Particle Swarm Optimization Algorithm for Automatic Facial Composite Generation, Genetic and Evolutionary Computation Congress (GECCO), Undergraduate Student Workshop, Temmuz 2006, Seattle, A.B.D.

 • Gül Nildem Demir: Interactive Genetic Algorithms for Facial Composite Generation, Genetic and Evolutionary Computation Congress (GECCO), Undergraduate Student Workshop, Temmuz 2006, Seattle, A.B.D.

 • Elif Kaldırım, Zekeriya Köse: Application of a Multi-objective Genetic Algorithm to the Modified Diet Problem, Genetic and Evolutionary Computation Congress (GECCO), Undergraduate Student Workshop, Temmuz 2006, Seattle, A.B.D.

 • Alp Emre Kanlıkılıçer: Interactive Differential Evolution for Facial Composite Generation, Genetic and Evolutionary Computation Congress (GECCO), Undergraduate Student Workshop, Temmuz 2006, Seattle, A.B.D.

 • Merve Can Kuş: Interactive Evolutionary Strategies for Facial Composite Generation, Genetic and Evolutionary Computation Congress (GECCO), Undergraduate Student Workshop, Temmuz 2006, Seattle, A.B.D.

 • Alper Çiftçi (diğer yazar: Ş. Uyar): Kalıcı Durum Evrimsel Algoritmalarda Yerine Koyma Tekniklerinin Deneysel İncelenmesi, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU), Mayıs 2006, İstanbul, Türkiye.


2005


 • Elektrik Mühendisleri Odası Proje Yarışması Mansiyon Ödülü. Barış Evrim Demiröz: Bakış Açısından Bağımsız Plaka Tanıma Sistemi.

 • Aynur Kahraman, Aydolu Seven: Healthy Daily Meal Planner, Genetic and Evolutionary Computation Congress (GECCO), Undergraduate Student Workshop, Haziran 2005, Washington D.C., A.B.D.

 • Ulya Karpuzcu: Automatic Verilog Code Generation through Grammatical Evolution, Genetic and Evolutionary Computation Congress (GECCO), Undergraduate Student Workshop, Haziran 2005, Washington D.C., A.B.D.

 • Barış Evrim Demiröz (diğer yazarlar: F. Kahraman, B. Kurt, M. Gökmen): Bakış Açısından Bağımsız Gürbüz Plaka Tanıma Sistemi, IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), Mayıs 2005, Kayseri, Türkiye.


2004


 • ​Motorola Flash MCU Design Contest Turkey Birincilik Ödülü. Tuba Gümüş: TUCATU: General Purpose Robot.

 • ​Microsoft .NET Proje Yarışması Üçüncülük Ödülü. Hande Giyici, Kader Aydın: Akıllı Hastane Otomasyonu.


2003


 • ​Microsoft .NET Proje Yarışması Birincilik Ödülü. Erkan Ünver, Olcay Durmaz: GameNETwork. Bu proje Join.NET adıyla Imagine Cup yarışmasına da katılmıştır.

 • ​Microsoft .NET Proje Yarışması İkincilik Ödülü. Hüseyin Hasçelik, Zülküf Genç: Mobile Store.

 • ​Fehime Tüfekçioğlu, Merve Orbayı: CMFGenetic: A Framework for Applying Genetic Algorithm, Genetic and Evolutionary Computation Congress (GECCO), Undergraduate Student Workshop, Temmuz 2003, Chicago, A.B.D.